Korte aantekeningen vergadering Commissies Europese Zaken (EUZA) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 26 november 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

-
E190010

Commissiemededeling: Versterking van de rechtsstaat binnen de Unie - Een blauwdruk voor actie; Verslag van een schriftelijk overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en Veiligheid, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Rechtsbescherming over mededeling versterking rechtsstaat binnen de Unie; EU en de rechtsstaat

De commissies bespreken de brief van de regering van 19 november 2019 over de mededeling versterking van de rechtsstaat binnen de Unie en besluiten de mogelijkheid te bieden in nader schriftelijk overleg te treden met als inbrengdatum 10 december 2019.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman