Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 26 november 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten (35.307)

-
35307

Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fractie van ChristenUnie (Ester).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren