Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 26 november 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven (35.306)

-
35306

Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fractie van ChristenUnie (Ester).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren