Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 3 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34.650)

- Transgenderzorg

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 26 november 2019 (31016/34650, D en bijlagen)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer