Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 3 december 2019
1.
34641

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen), D66 (Dittrich) en PvdA (Recourt).

2.
35206 (R2127) / 35311, B

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over de wenselijkheid van een spoedige behandeling van de Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen; Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019

De commissie neemt kennis van de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 28 november 2019. Naar verwachting zal het wetsvoorstel Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (35311) op 10 december a.s. voor procedure geagendeerd kunnen worden. Daarbij zal tevens de verdere behandeling van de Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019 (35206 (R2127)) betrokken worden. De voorzitter geeft de leden in overweging zich te prepareren op het -desgewenst - leveren van inbreng diezelfde dag. Mocht de commissie het wetsvoorstel/de wetsvoorstellen willen agenderen voor plenaire behandeling op 16/17 december dan kan dit onder voorbehoud dat een nota n.a.v. verslag is ontvangen op 13 december.

3.
33996, R

Brief van de minister voor Rechtsbescherming over de uitvoering van vier moties; Organiseren van kansspelen op afstand

De commissie besluit op 17 december 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg ten aanzien van de motie 33996, N.

4.
Inventarisatie gespreksonderwerpen kennismakingsgesprek met de Hoge Raad

De commissie inventariseert een aantal onderwerpen voor het gesprek. Deze onderwerpen zullen naar de Hoge Raad worden doorgeleid.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren