Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 3 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (34.036)

- 35074, S

Brief van de minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën over de voortgang van de uitwerking van maatregelen op het gebied van ‘werken als zelfstandige’; Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

De commissie besluit de behandelwijze van de brief (35074, S) in de Tweede Kamer af te wachten en deze brief vervolgens opnieuw te agenderen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren