Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 3 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Kent Wet verdringingstoets (34.325)

- Mededelingen en informatie

De commissie besluit naar aanleiding van het ontvangen uitstelbericht inzake de beantwoording van de nadere vragen over het herstel omissie uitbetaling kindgebonden budget in schriftelijk overleg te treden met de regering. Tevens zal per brief worden verzocht de beantwoording van de vragen naar aanleiding van de kabinetsreactie op het advies van de Commissie Parameters en naar aanleiding van het Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel uiterlijk voor 16 december 2019 naar de Kamer te zenden.

De commissie stelt vast dat - gelet op de ontvangst van de kabinetsreactie op de evaluatie van de Participatiewet - de Kamer de plenaire behandeling van het initiatiefwetsvoorstel-Karabulut Wet verdringingstoets (34325) begin 2020 kan hervatten. Daartoe zal contact opgenomen worden met het Tweede Kamerlid Karabulut.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren