Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 3 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit (35.130 (R2119))

-
35130 (R2119)

Initiatiefvoorstel-Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Doornhof), GroenLinks (Karimi), PvdA (Vos), D66 (Stienen), PVV (Van Hattem) en SGP (Van Dijk).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren