Korte aantekeningen vergadering Commissies Europese Zaken (EUZA) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 10 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

-
E190010

Commissiemededeling: Versterking van de rechtsstaat binnen de Unie - Een blauwdruk voor actie; Verslag van een schriftelijk overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en Veiligheid, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Rechtsbescherming over mededeling versterking rechtsstaat binnen de Unie; EU en de rechtsstaat

De leden van de Forum Voor Democratie-fractie (Cliteur) leveren inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering over de Commissiemededeling: Versterking van de rechtsstaat binnen de Unie - Een blauwdruk voor actie.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman