Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 10 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2019 (35.000 V)

-
35.000 V, H

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid over toetreding van de EU tot het EVRM; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2019

De commissie bespreekt het verslag van het nader schriftelijk overleg met de regering over toetreding van de EU tot het EVRM en stemt in met het voorstel van de regering voor een besloten technische briefing.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman