Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 10 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs (35.104)

-
Rondvraag

Naar aanleiding van een vraag van het lid Rookmaker (fractie-Otten) meldt de voorzitter dat nog geen memorie van antwoord met betrekking tot wetsvoorstel 35104 (Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs) is ontvangen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman