Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 17 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (35.000 VI)

- 35300 VI / 34964, F

De commissie besluit de beantwoording van de brief die de commissie naar de staatssecretaris van J&V heeft gestuurd op 4 december 2019 inzake toezeggingen T02544 en T02713 inzake kosteloze rechtsbijstand en motie Strik-c.s. inzake ex ante uitvoeringstoets, af te wachten, alvorens deze gezamenlijk te behandelen met bijgaande brief van de staatssecretaris (35300 VI/34964, F). De commissie wenst de beantwoording van de staatssecretaris van de brief van 4 december 2019 zo spoedig mogelijk te ontvangen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren