Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 17 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit (35.130 (R2119))

-
35130

Initiatiefvoorstel-Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit

De commissie besluit de initiatiefnemers te verzoeken uiterlijk vrijdag 10 januari 2020 een appreciatie te geven van de meest recente ontwikkelingen rondom de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU in relatie tot dit initiatiefvoorstel.

De commissie besluit op 14 januari 2020 - zo dit nog noodzakelijk is - inbreng voor verslag te leveren.

Onder voorbehoud dat dit wetsvoorstel nog steeds relevant is na recente ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk en onder voorbehoud van van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen stelt zij voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 21 januari 2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren