Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 17 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet (34.971)

-
34971

Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet

De PvdA-fractie (Nooren) geeft te kennen nog aanvullende vragen te willen stellen. De commissie besluit op 14 januari 2020 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer