Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 17 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs (35.104)

-
35104

Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 14 januari 2020.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman