Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 17 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998))

-
33032 / 33514 (R1998), O

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming naar aanleiding van de kabinetsreactie op aanbevelingen Staatscommissie Herijking ouderschap; Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder

De commissie besluit op 21 januari 2020 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren