Plenair Geerdink bij stemming Belastingplan 2020Verslag van de vergadering van 17 december 2019 (2019/2020 nr. 14)

Status: gerectificeerd

Aanvang: 13.47 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Geerdink (VVD):

Dank u wel, voorzitter. Ook ik zal mij beperken tot datgene waarmee wij kunnen instemmen. Wij stemmen in met alle acht wetsvoorstellen die nu voorliggen. Daarbovenop hebben we nog een aantal voorstemmen te vergeven als fractie VVD. Wij zullen voor de motie over de ODE-heffing van het CDA (35304, letter F) stemmen. Wij zullen ook voor de motie-Otten (35302, letter N) stemmen. Wij kunnen natuurlijk niet tegen deze motie stemmen, gezien de eerste termijn van onze fractie in deze behandeling. Het moge duidelijk zijn dat we voor de twee moties die we zelf hebben ingediend, zullen stemmen.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel. De heer Koole wil alleen het woord als het over Herwijnen gaat. Dat is jammer. Ik verheugde me er net op. Nog meer stemverklaringen? Nee. Dan gaan we stemmen.