Maidenspeech van L.F.A.M. van Wely (Fractie-Nanninga)