Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 14 januari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Najaarsnota 2019 (35.350)

- 35350 B

Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2019 (najaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman