Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 14 januari 2020




Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Monitoren opleidingscommissies (34.251) (T02336)

- Toezegging T02336

Toezegging Monitoren opleidingscommissies (34.251)

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 december 2019 inzake momentopname functioneren opleidingscommissies (34251, I) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T02336 wordt als voldaan aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman