Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 14 januari 2020
1.
35125

Strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Arbouw), CDA (Doornhof), GroenLinks (Veldhoen) mede namens SP en PvdD, D66 (Dittrich), PvdA (Recourt), ChristenUnie (Bikker), 50PLUS (Baay-Timmerman) en SGP (Van Dijk).

2.
34775 VI, AX

De commissie besluit dit agendapunt, de bespreking van de voortgangsbrief over het Programma Rechtsbijstand van de minister voor Rechtsbescherming, aan te houden en opnieuw te agenderen op 21 januari 2020.

3.
Mededelingen en informatie

Het programma voor het werkbezoek aan de tbs-kliniek in Venray op 20 februari 2020 wordt besproken. Een aantal leden geeft aan zich nog bij het werkbezoek te willen aansluiten.

4.
Rondvraag

- Het lid Veldhoen (GroenLinks) vraagt of al een datum bekend is voor het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat. Dit is nog niet het geval. De commissie stelt daarom voor dit debat te houden op 10 maart 2020.

- Het lid Van Pareren (FVD) geeft aan dat de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak te kennen heeft gegeven over een aantal onderwerpen in gesprek te willen gaan met de commissie. De commissie besluit een initiatief van de Raad af te wachten.

- Het lid Van Dijk (SGP) geeft aan dat door meerdere leden de suggestie is gedaan om van de conceptbrief over zijn motie inzake een verbod op (online)gokken (33996, N) een commissiebrede brief te maken. De commissie bespreekt deze suggestie en besluit er geen commissiebrede brief van te maken. De fracties van SP, OSF, 50PLUS, ChristenUnie en PvdD sluiten zich aan bij de vragen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren