35.370

Zorg en dwangDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties met betrekking tot Zorg en dwang.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 9 juni 2020 een mondeling overleg gevoerd met de minister en staatssecretaris van VWS over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (32.399) en over de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (31.996). Van de bijeenkomst is een videoverslag (88 min.) gemaakt en een woordelijk verslag (EK 35.370 / 32.399, C).


Kerngegevens

begonnen

20 december 2019

titel

Zorg en dwang

schriftelijke voorbereiding


Documenten