Oud-senator Pastoor (CDA) herdachtDe Eerste Kamer heeft in de plenaire vergadering van dinsdag 21 januari stilgestaan bij het overlijden op 10 december jongstleden op 84-jarige leeftijd van oud-senator Jan Pastoor. Hij was lid van de Eerste Kamer van 8 juni 1999 tot 12 juni 2007 voor het CDA.

Jan Pastoor begon na zijn studie als ambtenaar bij de Gemeente Wassenaar. In 1972 werd hij burgemeester van Workum en acht jaar later van Smilde. Van 1987 tot 1999 was Pastoor lid van Gedeputeerde Staten van Drenthe. In die functie was hij onder meer verantwoordelijk voor de gemeentelijke herindeling die hij in een keer doorvoerde voor de gehele provincie. "Ook in de Eerste Kamer werden gemeentelijke herindelingen zijn specialiteit," zei Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn tijdens de herdenking.

Naast zijn politieke en maatschappelijke carrière was Pastoor onder andere actief als lid van de Raad van Commissarissen van de Bank Nederlandse Gemeenten, voorzitter van het Sint-Anthonius-ziekenhuis in Sneek, lid van de Ereraad van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging en bestuurslid van de De Savornin Lohman-Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Christelijk-Historische Unie.

Jan Anthonie Bruijn: "Jan Pastoor stond bekend als een zorgvuldig en precies bestuurder, wars van politieke spelletjes. Hij was ervan overtuigd dat de overheid betrouwbaar moet zijn. Moge ons respect voor zijn persoon en zijn verdiensten voor de samenleving en de Nederlandse parlementaire democratie tot steun zijn voor zijn familie en vrienden."


Deel dit item: