Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 21 januari 2020
1. 35271

Vrijheidsontneming asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een aan de grens ingediend asielverzoek

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 4 februari 2020.

2. 33192, M

Brief van de staatssecretaris van J&V ter aanbieding van (de reactie op) de vervolgevaluatie van de Wet biometrie vreemdelingenketen; Gebruik biometrie bij identificatie vreemdelingen

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Karimi). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3. E180019 - VN Migratiecompact

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V inzake VN Migratiecompact; EU-voorstellen: Besluiten van de Raad betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van 13 januari 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

4. 32.317, KO

Brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake geannoteerde agenda informele JBZ-raad 23-24 januari 2020; JBZ-Raad

De commissie besluit de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 23-24 januari voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren