Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 21 januari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (35.000 VI)

- 35300 VI, K

Brief van de minister voor Rechtsbescherming met de kabinetsreactie op het verkennende onderzoek "Blockchain en het recht"; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

De commissies besluiten de brief van 17 december 2019 van de minister voor Rechtsbescherming voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren