Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 21 januari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998))

-
33032 / 33514 (R1998)

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming naar aanleiding van de kabinetsreactie op aanbevelingen Staatscommissie Herijking ouderschap; Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer) en SP (Janssen) gezamenlijk en de fractie van de ChristenUnie (Bikker). De fractie van de PvdA sluit zich aan bij de vragen van de fracties van GroenLinks en SP. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren