Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 28 januari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Nederlandse deelname aan vredesmissies (29.521)

- Artikel 100-brief

Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie, voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Justitie en Veiligheid inzake Nederlandse bijdrage ter versterking van de maritieme veiligheid in de Golfregio; Nederlandse deelname aan vredesmissies

De commissie besluit het agendapunt één week door te schuiven en zodoende op dinsdag 4 februari 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. De fractie van SP geeft aan inbreng te leveren.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk