Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 4 februari 2020




1.
35271

Vrijheidsontneming asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een aan de grens ingediend asielverzoek

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de leden van de GroenLinks-fractie (Karimi) en de D66-fractie (Stienen). De leden van de PvdA-fractie (Vos) sluiten zich aan bij de vragen van GroenLinks. De leden van de ChristenUnie-fractie (Huizinga-Heringa) sluiten zich aan bij de vragen van D66.

2.
Terugkoppeling werkbezoek Hoofdkantoor Europol

De leden Veldhoen (GroenLinks), Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en Karimi (GroenLinks) verzorgen een mondelinge terugkoppeling van het werkbezoek aan het Hoofdkantoor van Europol in het kader van de JPSG Europol.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren