Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 4 februari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu (29.383)

- Rondvraag

De commissie neemt kennis van de uitstelbrief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat inzake de beantwoording van de op 13 december 2019 gestelde vervolgvragen onafhankelijke toetsing milieueffectrapportages (34287 / 29383, L). Zij besluit de minister per brief te vragen wanneer zij verwacht de vragen te kunnen beantwoorden, aangezien de commissie de beantwoording van de vervolgvragen op zeer korte termijn wenst te betrekken bij de verdere behandeling van de voorstellen in het kader van de stelselherziening omgevingsrecht.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer