Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 4 februari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Nederlandse deelname aan vredesmissies (29.521)

- Artikel 100-brief

Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie, voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Justitie en Veiligheid inzake Nederlandse bijdrage ter versterking van de maritieme veiligheid in de Golfregio; Nederlandse deelname aan vredesmissies

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van SP (Van Apeldoorn).


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk