34.430, Q

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over een gekozen minister-presidentIn deze motie wordt de regering verzocht een onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het invoeren van een gekozen minister-president, bijvoorbeeld door het invoeren van een systeem waarbij de kiezer twee stemmen kan uitbrengen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen (één stem op de partij en één stem op de minister-president), en de Kamer vóór het einde van deze kabinetsperiode hierover te informeren.Kerngegevens

nummer 34.430, Q
ingediend 4 februari 2020
bij Het debat over (1) het eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel, (2) het eerste deel van de kabinetsreactie (EK 34.430, F), (3) de uitvoering van de Motie-Schalk (EK 35.300, L) en (4) de tot dusver gevoerde correspondentie met de regering over dit onderwerp.
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 11 februari 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, FVD en Fractie-Otten stemden voor. De OSF-fractie was niet aanwezig bij de stemming.
indiener(s) H. Otten (Otten)
mede ondertekend door D. Rookmaker (Otten)
J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Staatscommissie Parlementair Stelsel (34.430)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)