Stemming Invoeringswet Omgevingswet weer uitgesteldDe stemming in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet dinsdagmiddag is uitgesteld tot na het houden van een vierde termijn van het debat met minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) later vanmiddag. Na deze vierde termijn wordt vanavond over het wetsvoorstel gestemd.

Een voorstel van senator Kluit (GroenLinks) om de vierde termijn en de stemming over het wetsvoorstel naar dinsdag 18 februari te verplaatsen naar aanleiding van een brief die minister Van Veldhoven dinsdagmorgen nog naar de Kamer stuurde in verband met mediapublicaties over een kritisch rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport over nationale belangen van ruimtelijke ordening, kreeg geen meerderheid in de Kamer. Een compromisvoorstel van senator Klip (VVD) om later vandaag de vierde termijn te houden en daarna te stemmen, kreeg wel een meerderheid.

De Omgevingswet vormt samen met het Omgevingsbesluit, Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit bouwwerken leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en de Omgevingsregeling de basis voor het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht. Om dit nieuwe stelsel goed te laten werken is deze Invoeringswet nodig. Dinsdag 4 februari werd de stemming over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet uitgesteld naar aanleiding van een brief van de minister over gedane toezeggingen die de Kamer eerst goed wilde bestuderen.

De stemming over drie moties die tijdens het debat op 27 januari 2020 waren ingediend, werd dinsdag ook uitgesteld tot na de vierde termijn.


Deel dit item: