Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 18 februari 2020
1.
COM(2020)57

Communication from the Commission: Enhancing the accession process - A credible EU perspective for the Western Balkans

De commissie bespreekt de Commissiemededeling inzake 'Bevordering van het toetredingsproces — Een geloofwaardig EU-perspectief voor de Westelijke Balkan' en de kabinetsappreciatie en besluit in schriftelijk overleg te treden. De inbrengdatum wordt gesteld op 10 maart 2020.

2.
Briefing over Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2020

De commissie stemt in met het voorstel van de Europese Commissie om een technische briefing te houden over het Werkprogramma voor 2020 op 3 maart, 17:00-18:00 uur.

3.
21.501-02, BJ, BK, BL

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 25 februari 2020; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda extra Raad Algemene Zaken 17 februari 2020; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 28 januari 2020; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda's van de Raad Algemene Zaken en de Europese Raad en het verslag van 28 januari jl.

4.
Mededelingen en informatie

De commissie bespreekt het conceptprogramma van het werkbezoek van 15-16 maart a.s. De staf stuurt nog een mail met praktische informatie rond onder de deelnemers.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman