Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 18 februari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (34.768)

-
34768

Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 10 maart 2020; daarbij wordt ook de Wet toetreding zorgaanbieders (34767) betrokken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer