Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 18 februari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet (34.971)

-
34971

Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk. Toezegging T02090 wordt aangemerkt als voldaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer