Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 18 februari 2020
1. 35099 (R2114)

Rijkswet Koninkrijksgeschillen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Dittrich), PVV (Van Hattem), SP (Gerkens), ChristenUnie (Ester) en SGP (Schalk).

Het lid Recourt (PvdA) deelt de commissie mede dat het lid Sent (PvdA) in dit dossier als woordvoerder zal optreden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman