Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Financiën (FIN) van 3 maart 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd (35.223)

-
Voorbespreking van het mondeling overleg met de ministers van SZW en van Financiën over toekomst pensioenstelsel

De commissies bespreken de gespreksonderwerpen en opzet voor het mondeling overleg met de ministers van SZW en van Financiën van 10 maart 2020 en besluiten dat per fractie maximaal twee leden het woord zullen voeren.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren