Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 3 maart 2020
1.
34491

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Van Dijk).

2.
35170

Screening ambtenaren van politie en politie-externen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer) en D66 (Dittrich).

3.
31.415 EK, C

Brief van de minister van J&V ter aanbieding van het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken; DNA-onderzoek in strafzaken

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Veldhoen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit, op voorstel van het lid De Boer (GroenLinks), het Europese voorstel COM(2020)48/F1 te agenderen wanneer het BNC-fiche de Kamer is toegezonden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren