Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 3 maart 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (34.768)

-
34767

Wet toetreding zorgaanbieders

De commissie stelt voor de brief van 2 maart 2020 met het overzicht van aanvullende maatregelen (31765, H) desgewenst te betrekken bij het voorbereidend onderzoek. De commissie is daarnaast voornemens om de Raad van State om voorlichting te vragen; een hiertoe opgestelde conceptbrief wordt op 10 maart 2020 ter bespreking geagendeerd. Tevens zal dan de datum voor het voorbereidend onderzoek van de wetsvoorstellen 34767 en 34768 opnieuw worden bezien.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer