Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 3 maart 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs (35.104)

-
35104

Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 31 maart 2020 plenair te behandelen, met 7 april 2020 als terugvaloptie.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman