Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 10 maart 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2020 (35.300 V)

-
Toezegging T01237

Toezegging Toezending conceptversie richtlijn (22.112 / 31.544, CK)

De brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 2 maart 2020, voor zover betrekking hebbend op deze toezegging (35300 V, C), wordt voor kennisgeving aangenomen. De toezegging wordt overgedragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De deadline wordt verschoven naar 1 januari 2021.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman