Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 10 maart 2020
1. Halfjaarlijks Toezeggingenrappel

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2020

De commissie bespreekt de brief van 2 maart 2020 van de minister van Buitenlandse Zaken inzake het halfjaarlijkse toezeggingenrappel en besluit om de status van de toezeggingen met nummers T01191,T02273 en T02656 ongewijzigd te laten.

2. E200006

Mededeling van de Commissie: Bevordering van het toetredingsproces - Een geloofwaardig EU-perspectief voor de Westelijke Balkan

De commissie besluit om de Commissiemededeling niet in behandeling te nemen.

3. 21.501-02 EK, BO

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 25 februari 2020; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie bespreekt de brief inzake het verslag van de Raad Algemene Zaken van 25 februari 2020 en besluit om deze voor kennisgeving aan te nemen.

4. Werkbezoek Brussel 15 en 16 maart 2020

De commissie bespreekt de stand van zaken van het Werkbezoek aan Brussel op 15-16 maart 2020.

5. Gesprek Voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa

De commissie neemt er kennis van dat het voorgenomen bezoek van de Voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa is geannuleerd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman