Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 10 maart 2020
1. 35300 VII / 35300 IV, E

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020

De commissie neemt de brief van de minister van BZK (35.300 VII / 35.300 IV, E) voor kennisgeving aan en besluit ten aanzien van de toezeggingen die op haar werkterrein liggen als volgt:
- toezegging T01220 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verplaatsen naar 1 juli 2021;
- toezegging T02533 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te handhaven op 1 juli 2020 in afwachting van het beleidsdebat Koninkrijksrelaties dat gepland staat voor dinsdag 26 mei 2020; en,
- toezegging T02536 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2021.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman