35.300 VI, S

Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over de bestrijding van zware criminaliteitIn deze motie wordt de regering verzocht ter bescherming van de integriteit van het financiële stelsel onderzoek te doen naar de kwetsbaarheden van dat financiële stelsel, de adviserende sectoren in brede zin en de gevoelige branches en deze daartoe op systematisch niveau zo door te lichten dat een eerste overzicht wordt verkregen welke kwetsbaarheden er zijn en of de huidige wetgeving en het beleid in afdoende mate hier een antwoord op de bestrijding van zware criminaliteit geven of dat actie op dit punt geboden is en de Kamer hierover te informeren.Kerngegevens

nummer 35.300 VI, S
ingediend 10 maart 2020
bij Het beleidsdebat Staat van de rechtsstaat
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 7 april 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.
indiener(s) M.H. Bikker (ChristenUnie)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
M.A. de Blécourt-Wouterse (VVD)
D.J.H. van Dijk (SGP)
J. Recourt (PvdA)
A.G.J.M. Rombouts (CDA)
G.V.M. Veldhoen (GroenLinks)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020 (35.300 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

In deze motie wordt, in de overweging, de Motie-Rombouts (CDA) c.s. over een Deltaplan tegen de ondermijnende drugscriminaliteit (34.997, Q) aangehaald. De motie Rombouts is ingediend bij de behandeling van wetvoorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34.997).

Die motie (EK, Q) is op 5 november 2019 Ingetrokken door de indiener na een toezegging gedaan door de minister van Justitie en Veiligheid.