Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Financiën (FIN) van 27 maart 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35.413)

- 35412

Incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake Noodpakket banen en economie

De commissies stellen - gegeven de urgentie van de voorstellen van het noodpakket banen en economie - blanco eindverslag vast, teneinde de incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 als hamerstuk af te doen. Wel behouden de commissies zich het recht voor op een later moment met de regering te beraadslagen over met deze begrotingsvoorstellen samenhangende onderwerpen.

- 35413

Incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie

De commissies stellen - gegeven de urgentie van de voorstellen van het noodpakket banen en economie - blanco eindverslag vast, teneinde de incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 als hamerstuk af te doen. Wel behouden de commissies zich het recht voor op een later moment met de regering te beraadslagen over met deze begrotingsvoorstellen samenhangende onderwerpen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren