Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 31 maart 2020
1.
35154

Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA)

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van Ballekom), FVD (Beukering), CDA (Oomen), GroenLinks (Karimi), D66 (Backer), PvdA (Koole), PVV (Faber), SP (Van Apeldoorn), ChristenUnie (Huizinga), Partij voor de Dieren (Teunissen), 50PLUS (Van Rooijen), SGP (Van Dijk) en OSF (Gerbrandy).

2.
35155

Goedkeuring Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PVV (Faber) en SGP (Van Dijk).


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk