Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 31 maart 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada (35.155)

-
35155

Goedkeuring Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PVV (Faber) en SGP (Van Dijk).


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk