Eerste Kamer stemt in met noodpakket banen en economieDe Eerste Kamer is dinsdag met algemene stemmen akkoord gegaan met het noodpakket banen en economie, een pakket aan spoedwetsvoorstellen voor suppletoire begrotingen 2020 van de bewindslieden Hoekstra (Financiën), Koolmees (SZW), Wiebes (EZK) en Schouten (LNV) ter bestrijding van de gevolgen van de crisis met het coronavirus. Dat gebeurde zonder debat. Wel legden alle fracties voorafgaand aan de stemming een stemverklaring af over de wetsvoorstellen en de situatie in Nederland tijdens deze crisis met het virus covid-19. Ook minister Hoekstra legde aan het begin van de stemming over het pakket een verklaring af namens het kabinet.

De Eerste Kamer bijeen op 7 april 2020
Grotere versie foto

De maatregelen hebben onder meer betrekking op fiscale- en inkomensondersteuning voor bedrijven en burgers die getroffen worden door de crisis als gevolg van de verspreiding van het coronavirus.

De Eerste Kamer stemde in dat verband ook in met een spoedwetsvoorstel voor een suppletoire begroting 2020 voor consulaire bijstand van minister Blok (Buitenlandse Zaken). Ook hier steunden alle fracties het wetsvoorstel.

De Tweede Kamer ging donderdag 26 maart akkoord met het maatregelenpakket. Het kabinet kon overigens op grond van bepalingen in de Comptabiliteitswet 2016 ook zonder formele goedkeuring van het parlement al beginnen met deze uitgaven.Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
De Eerste Kamer bijeen op 7 april 2020
Afbeelding 1 - De Eerste Kamer bijeen op 7 april 2020