35.424, C

Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het alleen afzien van debatten in de fysieke omgeving als de norm van 1,5 meter afstand niet mogelijk isIn deze motie wordt de regering verzocht om aan de voorzitters die bevoegd zijn te besluiten tot digitale beraadslaging schriftelijk mede te delen dat van het voeren van een politiek debat in de fysieke omgeving alleen mag worden afgezien, indien het niet mogelijk is om met inachtneming van de RIVM-norm van 1,5 meter afstand dat debat in een fysieke ruimte te voeren.Kerngegevens

nummer 35.424, C
ingediend 7 april 2020
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 7 april 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, PvdD en Fractie-Otten stemden voor.
indiener(s) P. Nicolaï (PvdD)
mede ondertekend door N.K. Koffeman (PvdD)
C. Teunissen (PvdD)
dossier(s) Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (35.424)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)