35.424, E

Motie-De Vries (Fractie-Otten) c.s. over het vervallen en eventueel verlengen van de tijdelijke wetIn deze motie wordt de regering verzocht om, mede conform het advies van de Raad van State, de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba te laten vervallen op 1 juni 2020 en telkens een eventuele verlenging van deze wet met een maximale duur van vier weken te beperken.Kerngegevens

nummer 35.424, E
ingediend 7 april 2020
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 7 april 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De Fractie-Otten stemde voor.
indiener(s) J.W.E. de Vries (Otten)
mede ondertekend door H. Otten (Otten)
dossier(s) Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (35.424)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)